LegacyCollector

Home | Legacy Firefox Extensions | Content Policy | Contact

clicknlearn

Author(s):(English)

Clicknlearn is an add-on for Firefox 3.5+ & Thunderbird 3+ [1] that enables you:
* shift + right-click on any word to get the definition customizable dictionary sources.
* The word (together with the context) then will be add to your vocabulary database. When you surf the web, all new word in the DB will be highlighted.
* There is a small floating on-top window displaying randomly new words in your database. Then you can learn when you work[1]!
* You should use with Weave to synchronize the words across multiple Firefox instances (at home, at work, on Windows, Linux, Mac, ..)

[1] Thunderbird support & "learn when you work" features are being developed.
_____________________________________________________________
(Tiếng Việt)

Thỉnh thoảng lướt web gặp từ mới. Tra từ điển chỉ để hiểu - rồi quên thì phí quá. => mình viết cái add-on clicknlearn này cho firefox (3.5+). Rất mong mọi người dùng thử và cùng phát triển.

Chức năng:

shift + chuột phải lên 1 từ để tra nghĩa tại nhiều nguồn dữ liệu từ điển khác nhau. Những nguồn này có thể dễ dàng thêm vào. (hiện tại có các nguồn tratu.vn (baamboo), edictx.com, tudientiengviet.net, vdict.com, từ điển Hồ Ngọc Đức)

Từ cùng với ngữ cảnh sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu từ điển của bạn. Khi lướt web, những từ mới sẽ được đánh dấu. Bạn cũng có thể đánh dấu 1 từ là "đã thuộc".

Có một cửa sổ nhỏ -luôn hiển thị- chạy qua lại trên màn hình, với một từ ngẫu nhiên để bạn có thể học từ ngay cả khi đang làm việc khác. (Tính năng này sẽ được cài đặt trong phiên bản tới của clicknlearn)

Bạn nên cài thêm Weave để đồng bộ các từ (& ngữ cảnh) bạn đã học giữa các trình duyệt (vd, đồng bộ máy ở công ty với máy ở nhà)

Download files:

clicknlearn-2.2rc.xpi
clicknlearn-2.5b2.xpi
This page is part of the LegacyCollector website.
Disclaimer: All material on this site is property of their respective owners and available under
open licenses to the best of our knowledge. If you are an author and would like anything removed,
then please write an e-mail to legacy [at] collector dot org.