LegacyCollector

Home | Legacy Firefox Extensions | Content Policy | Contact

ej.uz saīsinātājs

Author(s):Saīsini garās saties ar ej.uz.
* Ikona pārlūka loga apakšdaļā ļauj saīsināt aktīvās lapas adresi.
* Klikojot ar labo peles pogu virs jebkuras saites vai attēla jebkurā lapā iespējams saīsināt attiecīgo saiti vai attēla URL.
* Kad saite veiksmīgi saīsināta ar ej.uz, rezultāts automātiski tiek iekopēts starpliktuvē/clipboard.
* Pēc saīsināšanas, no izvēlnes, kas parādās klikojot ar labo peles pogu virs paplašinājuma ikonas pārlūka loga apakšdaļā, iespējams ģenerēt saīsinātās saites QR kodu, vēlreiz iekopēt saīsināto saiti starpliktuvē/clipboard un dzēst pēdējo saīsināto saiti no starpliktuves/clipboard un paplašinājuma atmiņas.

Download files:

ejuz-0.4.1-signed.1-signed.xpi
This page is part of the LegacyCollector website.
Disclaimer: All material on this site is property of their respective owners and available under
open licenses to the best of our knowledge. If you are an author and would like anything removed,
then please write an e-mail to legacy [at] collector dot org.